O nas

Spletno aplikacijo Prehranske označbe smo razvili na Odseku za računalniške sisteme, Institut »Jožef Stefan«, v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). UVHVVR je strokovni organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pristojen za področje varne hrane in krme, veterinarstva in varstva rastlin.

Ostali projektni partnerji:

  • Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije
  • Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Univerza v Ljubljani
  • Evropsko neprofitno združenje EuroFIR AISBL