Izračunajte energijsko in hranilno vrednost,
za potrebe označevanja na živilskem izdelku.


slovenska baza
živilskih izdelkov

znanstveni namen
projekta

prost dostop
do informacij

Namen

Spletno orodje je namenjeno vsem, ki želijo označiti hranilno vrednost predpakiranega živila v skladu z Uredbo o zagotavljanju informacij potrošnikom. Uporabniki lahko preverijo skladnost označbe izbranega produkta. Orodje omogoča tudi vnos sestavin novega produkta in izračun njegove označbe. Prijavljeni uporabniki lahko označbe novih produktov shranjujejo v bazo.

Avtorji

Orodje smo razvili na Odseku za računalniške sisteme Instituta "Jožef Stefan", v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Uporabljamo bazo podatkov o sestavi živil, ki smo jo oblikovali v sodelovanju z Oddelkom za živilstvo Biotehniške fakultete na Univerzi v Ljubljani v skladu z evropskimi smernicami.

Trenutno stanje baze

8056

vnešenih živil

402

proizvajalcev

Izračunajte prehransko označbo